We host news of discoveries in various fields of science with the focus on space, medical treatments, fringe science, microbiology, chemistry and physics, while providing commercial and cultural contexts and deeper insight. @http://koyalgroupinfomag.com/blog/

Thursday, January 2, 2014

Koyal Features SR Group på Dieseltillegget ned i Januar

SR Transport og SR Group var en av de første transportørene som fulgte etter skipsbransjen og innførte et variabelt drivstofftillegg. Første gang dette ble forelagt våre kunder var i 2005.

Vi har opp gjennom tidene foretatt endringer med ujevne mellomrom, hele tiden basert på at våre endringer skulle være basert på en endring i vår netto pumpepris på + / - 5%. Dette har så langt fungert veldig bra.

For å imøtekomme ønske fra våre kunder vil vi fra 1. september 2011 samkjøre vårt dieseltillegg med SSB's kostnadsindeks. Dette slik at våre endringer skal kunne spores direkte til det som er offentlig utarbeidede tall.

Vårt dieseltillegg justeres fra 14,9 % til 13,8 % med virkning fra 1. januar 2014. Tillegget samsvarer da med 120,9 i indeks (Kostnadsindeks for lastebiltransport - indeks nr 10 - Drivstoffelementet).

BAF for båtfrakt holdes uendret på 30,0 % i januar.

Ved gjennomføring av denne endringen vil våre justeringer ikke lenger være basert på +/- 5% - men på eksakte endringer. Det vil for begge parter - både våre kunder og oss bety et mer korrekt tillegg.

Det til enhver tid gjeldende dieseltillegg og BAF finner du her.

No comments:

Post a Comment