We host news of discoveries in various fields of science with the focus on space, medical treatments, fringe science, microbiology, chemistry and physics, while providing commercial and cultural contexts and deeper insight. @http://koyalgroupinfomag.com/blog/

Friday, January 3, 2014

Koyal Features SR Group Våre tjenester

- Planlegging, styring og håndtering av logistikktjenester
- Lokaltransport
- Landsdekkende biltransport
- Utenlandstransport
- Spesialtransport
- Tanktransport
- Containertransport
- ADR-transport
- Terminaltjenester (mottakskontroll, tollregnskap, varetelling og registrering i innkjøpssystem, dokumentasjonsoppfølging, pakking og merking av kolli for forsendelse/lagerhold, pakking og sikring/plombering av lastebærer for forsendelse, emballasje/emballering, ADR merking og dokumentasjon)
- Sikkerhetsrådgiver
- Rådgiving
- Spedisjon (utstedelse av import- og eksportdokumenter, godkjent tollager, tollregnskap, kryssing og oppbevaring av dokumenter)
- Sjøfrakt
- Utleie av logistikkpersonell
- Supply Chain Management
- Varehotell/lager, både i Norge, Brasil og Singapore

Sporing av frakt

SR tilbyr våre kunder tilgang til sporing av sendinger og dokumenthåndtering på ulike nivåer.

Vi opplever at våre kunder har ulike behov og ønsker omkring løsninger og vi kan tilby ulike konsepter i forhold til behov, dog bygget ut fra våre standard løsninger.

Tilgang til standard løsninger er kostnadsfrie - ved tilpasninger kan en kostnad påløpe. Denne avtales i forkant av implementering.

For standard tilgang til avansert sporing innland - og dokumentsenter utland - kontakt ahk@sr-group.no

Oppgi kundenavn og kundenummer, e-postadresse og telefonnummer.

Her er linker til de ulike sporingløsningene:

Spor & spor Innland (Avansert) spor & spor Innland (Enkel) spor & spor - Dokumentsenter Utland

No comments:

Post a Comment